Betala din avgift i tid!

Att betala sin hyra/avgift i tid är det allra viktigaste, oavsett om du äger eller hyr din bostad.

Varje månad skickas din avgiftsavi ut från Nabo, som är föreningens ekonomiska förvaltare. Du kan själv välja om du vill ha pappersavi, autogiro eller få den via e-post. Detta gör du genom att logga in på portalen  https://portal.nabo.se/

Föreningens ekonomi står och faller med hyres- och br-avgifterna. De är husets enda intäkter. Och den ekonomiska planen bygger på att intäkterna kommer in.

Därför vill vi tydligt informera om vad som gäller:

Bostadsrättslagen och hyreslagstiftningen ger föreningen möjlighet att säga upp till avflyttning redan när nyttjanderättshavaren är mer än sju dagar försenad med betalningen. Uppsägning sker då med en så kallad återvinningsfrist, det vill säga möjlighet att få tillbaka nyttjanderätten till lägenheten om skulden betalas inom tre veckor. 

Så här kommer det att gå till: Vid obetald hyra/avgift utgår direkt en påminnelse (anmodan av rättelse). Det är rimligt. Vi kan alla glömma.

Men betalas inte avgiften, skickar Nabo ut en ”Uppsägning med återvinningsfrist”. Det innebär att om du inte betalar inom tre veckor, blir du uppsagd och riskerar att förlora rätten till din lägenhet.

Detta gäller både bostadsrättshavare och bostadshyresgäster.

Om du vid upprepade tillfällen, trots varning, inte betalar innan förfallodatum, förlorar du också möjligheten att få tillbaka lägenheten eftersom rätten till återvinning går förlorad.

DET ÄR ALLTSÅ JÄTTE JÄTTE JÄTTEVIKTIGT ATT BETALA I TID! 

Kontakta alltid styrelsen om du inte kan betala din avgift i tid!