Förvaltning

FÖRVALTNING

Teknisk förvaltare är Sekant. Sekant sköter sådant underhåll som gäller fastigheten. Ser du något som behöver åtgärdas, anmäl det direkt på www.sekant.se   
V.v. Ring/sms:a inte till någon i styrelsen.

Jour kvällar och helger Örestads Bevakning

Ekonomisk förvaltare är Nabo. Du som boende/hyresgäst kan logga in på medlemsportalenhttps://portal.nabo.se/kundportal/login  med Mobilt BankID för att se dina avier och få information om din lägenhet samt för att kontakta dem via ärenden. Här kan du också bl a ladda hem ritningar, se din avgiftsavi, läsa stämmoprotokoll, ändra din hyres-/avgiftsavisering och mycket annat.

Du hittar svar på de vanligaste frågorna på hemsidan https://nabo.se/vanliga-fragor

För boendefrågor, kontakta nabo.se/kontakt för mer information och kontaktvägar eller ring 010-288 00 27.

Service av hissar sköts av Hiss i Skåne.

Bredband tillhandahålls av Telenor. Du tecknar ett eget bredbandsavtal direkt med Telenor.