Andrahandsuthyrning

Ur stadgarna: ”En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.”

Viktigt att veta: Det är inte föreningen som kommer ha ett rättsförhållande med andrahandshyresgästen, utan bostadsrättsinnehavaren står för ansvaret för alla ekonomiska förpliktelser gentemot föreningen, med lägenheten som pant.

Det innebär att det är bostadsrättsinnehavaren som måste betala månadsavgiften i det fall andrahandshyresgästen saknar betalningsförmåga.

Vår rekommendation är att alltid begära en skuldupplysning av andrahandshyresgästen hos Kronofogdemyndigheten vid andrahandsuthyrning. Det är gratis och görs enklas via telefon. 

Avgift för andrahandsupplåtelse tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften uppgår årligen till 10 % av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand.  

För att ansöka om andrahandsuthyrning loggar du in på BoNeas portal, https://portal.nabo.se/kundportal/login och väljer ”Din lägenhet/lokal”, och klickar där på rutan uppe till höger: ”Ansökan om andrahandsuthyrning”.

Du kan också maila uppgifterna med din förfrågan direkt till styrelsen på info@brf-sanktandreas.se