Vi vill påminna om att inga andra sopor än hushållssopor får slängas i sophuset. All elektronik och annat som lämnas där, får föreningen betala extra för varje gång förvaltaren måste åka till tippen. Vi kanske kan hyra en container en eller ett par gånger om året, passa på att slänga då.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Senaste kommentarer

Inga kommentarer att visa.